Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ocena stresu związanego z pracą

Problem stresu w miejscu pracy może dotknąć każdego, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko. Stres ma ogromny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas może prowadzić do utraty zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rzutuje na funkcjonowanie organizacji i gospodarek krajowych.

Stres może także prowadzić do nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, a tym samym przyczyniać się do innych problemów zdrowotnych związanych z pracą, na przykład dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Stres w znacznym stopniu wpływa też na końcowy wynik działalności danej organizacji.

Stres jest drugim najczęściej odnotowanym problemem zdrowotnym związanym z pracą zawodową. Z badań wynika, że 50 – 60% wszystkich opuszczanych dni roboczych ma związek ze stresem. Dużym prawdopodobieństwem jest to, że wzrośnie liczba osób uskarżających się na stres w pracy.