Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pierwsza pomoc

Ratowanie życia wymaga wykonania szeregu działań, gdzie każde z nich ma ogromny wpływ na przeżycie. Działania te często opisywane są, jako ogniwa „łańcucha przeżycia”.

Należy pamiętać, że zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.

Na szkoleniach z pierwszej pomocy prowadzonych przez naszą firmę dowiesz się:

  • Jak skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić akcję ratowniczą,
  • Jak ocenić przytomność,
  • Jak prowadzić sztuczne oddychanie,
  • O czym należy pamiętać udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
  • Jak zyskać pewność siebie i opanowanie w krytycznej sytuacji.