Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty w szczególności możliwość wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zagrożeń dla jego zdrowia i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem ich ciężkości.

Ocena ryzyka jest procesem analizowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, jest sposobem na ograniczenie wypadków związanych z pracą i zapadalności na choroby zawodowe.

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko jak również informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.