Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenia BHP

Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

W ramach naszej działalności proponujemy pełny zakres usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych oraz powierzenie im zadań BHP należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Wypadki w pracy

Uczestniczymy w badaniu okoliczności wypadków przy pracy (w drodze do pracy i z pracy), bierzemy udział w postępowaniu powypadkowym oraz sporządzamy całą dokumentację powypadkową.